Viktige endringer i Arbeidsplassforeskriften

Arbeidsplass forskriften § 2-16. 
 
Støy og vibrasjonerstd
 
Arbeidslokaler og arbeidsplasser skal være utformet og innredet slik at de 
enkelte arbeidsplasser er beskyttet mot støy og vibrasjoner, og slik at årvåkenheten ikke svekkes og samtale vanskeliggjøres.
 

Utskrift E-post