Arbeidstillsynet gransker bedrifter

1700 personer skader hørselen på jobb hvert år. Mange bedrifter slurver med støykrav, ifølge Arbeidstilsynet.

- Hørselstap er uhelbredelig, og det er bekymringsfullt at så mange får hørselsskader på jobb. Arbeidstilsynets satsning på støy skal bidra til at virksomhetene jobber forebyggende for å redusere risikoen for hørselsskader på arbeidsplassen, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Barnehage


Utskrift E-post