Mange støyskader i Førsvaret

forum 260

Ifølge Forsvarets Forum er så mye som 55 prosent av skadene som er registrert i forbindelse med kamphandlinger i Afghanistan støyskader.

FAKSIMILE: F - Forsvarets Forum nummer 1 2013.

 

 

 

Utskrift E-post