EARfoon til Skole / Barnehage

Ørepropper til Barnehage og Skole

Skadelig støy i barnehagen

Rundt 2000 nordmenn får årlig hørselsskader på jobb. Langt flere enn de som jobber på tradisjonelt bråkete arbeidsplasser, som i industri- og verkstedsbransjen, er utsatt for farlige mengder støy på jobben. Blant andre er ansatte i skole- og barnehagesektoren i risikosonen.

Tre av fire barnehageansatte utsatt

Tre av fire barnehageansatte er utsatt for plagsom støy, ifølge Arbeidstilsynets rapport Støy på arbeidsplassen. Likevel har bare en av tre barnehager innført støymålinger/tilltak. Støy påvirker Ikke bare fysisk (Hørseltap, Hjerte-Karsystem, Øresus), men også psykisk (Stress, Tretthet, Konsentrasjon)

De mest utsatte innen skolemiljøet er:

  • Gymlærere
  • Sløydlærere
  • Fritidslærere
  • PSU-ansatte
  • Barnehageansatte

Nå kan du beskytte hørselen og bli kvitt støyen i ditt skolemiljø!

En gymlærer forteller:

”EARfoon er et personlig tilpasset hørselvern som tar bort skadelig støy men slipper igjennom tale. En annen fordel er att du bekvemt kan gå med dine EARfoon hele dagen uten problemer”

 

Utskrift E-post

Anbefalte modeller til Skole/Barnehage